บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 14 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ครั้งที่ 14 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2522 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214299.
View online Resources