ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ สายที่ 2328 สามแยกวังชมภู -บ้านภูระย้า)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ สายที่ 2328 สามแยกวังชมภู -บ้านภูระย้า). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95578.
View online Resources