ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐปานามา [นายกระบวน พรโสภณ แทน นายสุนัย บุณยศิริพันธุ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐปานามา [นายกระบวน พรโสภณ แทน นายสุนัย บุณยศิริพันธุ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104298.
View online Resources