เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2512. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245068.
View online Resources