กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 268 ร. เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 268 ร. เรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002530.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล