ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา แทนตำแหน่งที่ว่าง [นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001886.
View online Resources