ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1แทนตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1แทนตำแหน่งที่ว่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200498.
View online Resources