ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601772.
View online Resources