ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485087.
View online Resources