ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8274 นครศรีธรรมราช - ขนอม เป็น นครศรีธรรมราช -สามแยกคลองเหลง - ขนอม - อ่าวท้องหยี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8274 นครศรีธรรมราช - ขนอม เป็น นครศรีธรรมราช -สามแยกคลองเหลง - ขนอม - อ่าวท้องหยี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226799.
View online Resources