ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2557 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2557 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้า เอสเอ็มอี ไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436423.
View online Resources