ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1313 (พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 68 แสมดำ - บางลำภูเป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่ - บางลำภู

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1313 (พ.ศ. 2545) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 68 แสมดำ - บางลำภูเป็นตลาดมหาชัยเมืองใหม่ - บางลำภู. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188691.
View online Resources