ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 8 วงกลมหมู่บ้านหิมพานต์ -สี่แยกศรีไกรลาศ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 8 วงกลมหมู่บ้านหิมพานต์ -สี่แยกศรีไกรลาศ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/84503.
View online Resources