บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189854.
View online Resources