กฎกระทรวง กำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). กฎกระทรวง กำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ บริเวณอ่าวพัทยาและเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510915.
View online Resources