พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าซับลังกา ในท้องที่ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าซับลังกา ในท้องที่ตำบลกุดตาเพชร และตำบลลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30923.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล