ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขชื่อเส้นทาง, รายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ สายที่ 1172 อุตรดิตถ์ -ลับแล - พระแท่น เป็น อุตรดิตถ์ -วัดพระแท่นศิลาอาสน์ -ลับแล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขชื่อเส้นทาง, รายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ สายที่ 1172 อุตรดิตถ์ -ลับแล - พระแท่น เป็น อุตรดิตถ์ -วัดพระแท่นศิลาอาสน์ -ลับแล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/256989.
View online Resources