รายงานผลการพิจารณาสอบสวน กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบลงดินของบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). รายงานผลการพิจารณาสอบสวน กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบลงดินของบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/451962.
View online Resources