ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ 2. เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง 3. เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [จำนวน 3 แห่ง 1. เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ 2. เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง 3. เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/362436.
View online Resources