ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (นายแดเนียล อังเดร ซาวเออร์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (นายแดเนียล อังเดร ซาวเออร์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111618.
View online Resources