ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดเกตุแก้ว)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดเกตุแก้ว). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220288.
View online Resources