ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [นายสมชาย พูลสวัสดิ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [นายสมชาย พูลสวัสดิ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143249.
View online Resources