ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำเมืองพัทยา [นายเพาล์ ไรเนอร์ ชตรุงค์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำเมืองพัทยา [นายเพาล์ ไรเนอร์ ชตรุงค์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/143254.
View online Resources