ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2548 [สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2548 [สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/197843.
View online Resources