รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 3TH
dc.date.accessioned2015-05-01T11:25:21Z
dc.date.available2015-05-01T11:25:21Z
dc.date.issued2015-05-01TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ปกหลัง สรุปผลการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... -9. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฯ -8. ผลการพิจารณา -7. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 6 คน -6. ร่างพระราชบัญญัตินี้มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น จำนวน 1 คน -5. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น -4. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น -3. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน 1 คณะ -2. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการฯ -1. ที่ประชุมคณะกรรมาธิาการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่าง ๆ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หนังสือนำ
dc.format.extent33TH
dc.identifierCRE925580501.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/420748
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectการชุมนุมสาธารณะTH
dc.titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
nalt.councilTypeสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
nalt.date.issuedBE2558-05-01
nalt.date.sitting2015-05-01TH
nalt.date.sittingBE2558-05-01
nalt.dateAgenda2015-05-01TH
nalt.dateAgendaBE2558-05-01
nalt.meetingCategoryการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
CRE925580501.pdf
ขนาด:
3.65 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format