ประกาศ ยุบเลิกตำแหน่งแม่ทัพใหญ่, รองแม่ทัพใหญ่, แม่ทัพบก, เรือ, อากาศ, รองแม่ทัพบก, เรือ, อากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจสนาม, ผู้บัญชาการเขตต์ภายใน, รองและผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตต์ภายใน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). ประกาศ ยุบเลิกตำแหน่งแม่ทัพใหญ่, รองแม่ทัพใหญ่, แม่ทัพบก, เรือ, อากาศ, รองแม่ทัพบก, เรือ, อากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจสนาม, ผู้บัญชาการเขตต์ภายใน, รองและผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตต์ภายใน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235579.
View online Resources