พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34555.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล