แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (2019). แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596194.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล