บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 10/2513 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2513 ณ พระที่นั่งอนันตสภาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 10/2513 (สามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2513 ณ พระที่นั่งอนันตสภาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213728.
View online Resources