ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225670.
View online Resources