ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคม [สมาคมรวมมิตรธุรกิจขอนแก่น]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคม [สมาคมรวมมิตรธุรกิจขอนแก่น]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129953.
View online Resources