ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 21/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานไทยออยล์ซิลอินดัสตรี้)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 21/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานไทยออยล์ซิลอินดัสตรี้). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95855.
View online Resources