ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงตลาดพลู และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265099.
View online Resources