พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายชุมพร - หลังสวน ในท้องที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2510

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1967). พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายชุมพร - หลังสวน ในท้องที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2510. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14405.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล