ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1977). ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188920.
View online Resources