ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/25399 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานท๊อปฟอร์ม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/25399 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานท๊อปฟอร์ม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108334.
View online Resources