ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตรัง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดตรัง สายที่ 8330 ตรัง - บ้านนาข้าวเสีย -นาโยง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตรัง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดตรัง สายที่ 8330 ตรัง - บ้านนาข้าวเสีย -นาโยง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109629.
View online Resources