ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตรุ ไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเสน อ.ระโนด จ.สงขลา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล (องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตรุ ไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเสน อ.ระโนด จ.สงขลา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223962.
View online Resources