บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/461681.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล