ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่เก่า)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์และอะไหล่เก่า). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/251149.
View online Resources