ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 165/2560 ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดและห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไปและรถพ่วง เดินรถในถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 ถึงบ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 165/2560 ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดและห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปรถบรรทุกที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาขึ้นไปและรถพ่วง เดินรถในถนนสาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 ถึงบ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532312.
View online Resources