ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2535 กำแพงเพชร - บ้านดาดทองเจริญ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2535 กำแพงเพชร - บ้านดาดทองเจริญ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/81601.
View online Resources