ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ สายที่ 4358 กาฬสินธุ์ - คำม่วงให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง คือ ช่วงกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ สายที่ 4358 กาฬสินธุ์ - คำม่วงให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่วง คือ ช่วงกาฬสินธุ์ - บ้านนาโก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200711.
View online Resources