ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/169791.
View online Resources