พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาชะอัง ตำบลนาทุ่ง ตำบลท่าตะเภา และตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2545

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาชะอัง ตำบลนาทุ่ง ตำบลท่าตะเภา และตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2545. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35342.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล