ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบแห่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (จำนวน 13 คน)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบแห่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว (จำนวน 13 คน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108526.
View online Resources