ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198763.
View online Resources