ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง จำนวนพื้นที่ที่ได้รับลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86761.
View online Resources