คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 115/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นางสาวสิริพร พิทยโสภณ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 115/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [นางสาวสิริพร พิทยโสภณ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509860.
View online Resources