ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 160 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4129 นครราชสีมา - กม. 10เป็น นครราชสีมา - สวนสัตว์นครราชสีมา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 160 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4129 นครราชสีมา - กม. 10เป็น นครราชสีมา - สวนสัตว์นครราชสีมา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233869.
View online Resources